Nasze strony korzystają z plików Cookies zgodnie z celami określonymi w Polityce Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej szczegółów znajdziesz w Polityce Cookies.
 
- MUZYKA -
- VII Kaliski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej -

DRODZY UCZNIOWIE,
SZANOWNI NAUCZYCIELE!
Serdecznie zapraszamy do udziału
w VII KALISKIM KONKURSIE PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KALISZA.
Mamy gorącą nadzieję, że zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli nie zabraknie entuzjastów dobrej muzyki i śpiewu, co pozwoli nam spotkać się w bardzo licznym gronie. Zachęcamy więc serdecznie do współzawodnictwa tych, którzy uczestniczyli już
w konkursach piosenki, jak również te osoby, które dotąd nie brały udziału, a miałyby ochotę sprawdzić swoje umiejętności wokalne. Jesteśmy przekonani, że udział
w Konkursie będzie dla Was wielką przygodą, możliwością zdobycia nowych doświadczeń oraz poznania ciekawych ludzi.

Komitet Organizacyjny VII Kaliskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

REGULAMIN
VII KALISKIEGO KONKURSU PIOSENKI DZIECIĘCEJ
I MŁODZIEŻOWEJ O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KALISZA
§1
VII Kaliski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej organizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 7  im. A. Mickiewicza w Kaliszu, we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Wydziałem Nadzoru Pedagogicznego w Kaliszu Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Wydziałem Promocji Miasta Kalisza i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miejskiego w Kaliszu.
§2
Celem Konkursu jest:
a)      wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego,
b)       propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,
c)      promowanie różnorodności kulturowej i językowej,
d)      twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci młodzieży oraz ich opiekunów,
e)      promocja dziecięcej i młodzieżowej twórczości,
f)       promocja młodych wykonawców biorących udział w Konkursie,
g)      popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych,
h)      wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy twórczej w zakresie muzyki,
i)        rozwijanie talentów estradowych,
j)        kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
§3
Konkurs ma zasięg ogólnopolski z udziałem szkół z miast partnerskich Kalisza. Jego uczestnikami mogą być uczniowie szkół spełniających kryteria określone w §4.
§4
Rozstrzygnięty będzie w następujących kategoriach:
   ¯solistki i soliści: od 7 do 9 lat,
   ¯solistki i soliści: od 10 do 12 lat,
   ¯ solistki i soliści: od 13 do 15 lat,
   ¯ solistki i soliści: od 16 do 20 lat.
§5
Organizacja Konkursu dla wykonawców z Polski
1. Konkurs jest dwustopniowy.
2. W pierwszym etapie należy przesłać na adres Sekretariatu Konkursu do dnia
31 stycznia 2008 r
. (decyduje data stempla pocztowego):
- wypełnione karty zgłoszeń,
- zdjęcie solisty lub zespołu wokalnego,
- płyty CD z nagranymi dwoma piosenkami w wykonaniu solistów.
Brane będą pod uwagę piosenki o tematyce dziecięcej i młodzieżowej, o wartościach wychowawczych, dopasowane formą i treścią do wieku.
 Łączny czas na wykonanie obu utworów ma wynosić około 10 minut. Płyty CD nie podlegają zwrotowi.
3. Informacja o zakwalifikowaniu się do finału Konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej www.zs5kalisz.republika.pl lub www.sp7kalisz.info w dniu 3 marca 2008r.
4. Do dnia 17 marca 2008 r.  opiekunowie solistów, solistek zakwalifikowanych do finału zgłaszają potwierdzenie udziału pocztą e-mailową na adres marban@poczta.onet.pl  lub telefonicznie, faxem (062) 7571771, (062) 7574607.
5. Drugi etap (finał) Konkursu odbędzie się w czasie obchodów Święta Miasta Kalisza
w czerwcu 2008r. (dokładny termin zostanie ustalony i podany w terminie późniejszym)
w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6
.
6. Soliści zakwalifikowani do drugiego etapu wykonują jedną piosenkę z eliminacji (pierwszego etapu) wskazaną w dniu 3 marca 2008 r.  na stronie internetowej Konkursu przez Komisję Artystyczną (Jury). W dniu Konkursu nie można zmieniać repertuaru.
7. W drugim etapie uczestnicy Konkursu przywożą ze sobą podkłady muzyczne na płycie CD  lub nagrania MP3 z własnym odtwarzaczem zaopatrzone w następujące dane:
imię i nazwisko wykonawcy lub nazwa zespołu, tytuł utworu, precyzyjny czas trwania nagrania. Prosimy zwrócić uwagę na jakość nagrania.
Organizacja Konkursu dla wykonawców z miast partnerskich Kalisza
1. Instytucje edukacyjne z miast partnerskich Kalisza zapraszamy do wytypowania uzdolnionych wokalnie uczniów do udziału w Konkursie - z każdej kategorii wiekowej po jednym soliście lub solistce oraz jednego opiekuna z każdego miasta partnerskiego.
2. W konkursie brane są pod uwagę piosenki o tematyce dziecięcej i młodzieżowej,
o wartościach wychowawczych, dopasowane formą i treścią do wieku.
3. Do dnia 1 grudnia 2007 r. prosimy o listowne zadeklarowanie chęci udziału uczniów wraz z opiekunem w Konkursie na adres Sekretariatu Konkursu.
3. Do dnia 31 stycznia 2008 r. prosimy o przesłanie na adres Sekretariatu Konkursu:
a) listy wykonawców z kategorią wiekową oraz imię i nazwisko opiekuna,
b) zdjęcia solistów lub solistek,
c) płyty CD z wybraną jedną piosenką przez każdego uczestnika do prezentacji
w finałowym konkursie,
d) wypełnione karty zgłoszeń.
4. Finał konkursu odbędzie się w czasie trwania obchodów Święta Miasta Kalisza
w czerwcu 2008r. w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6 (dokładny termin zostanie ustalony i podany w terminie późniejszym)
.
5. W finałowym Konkursie uczestnicy przywożą ze sobą podkłady muzyczne na płycie CD  lub nagrania MP3 z własnym odtwarzaczem zaopatrzone w następujące dane:
imię i nazwisko wykonawcy, tytuł utworu, precyzyjny czas trwania nagrania. Prosimy zwrócić uwagę na jakość nagrania.

§6
Dotyczy wykonawców z Polski
1.      Zwycięzców poszczególnych kategorii w I etapie Konkursu dla uczestników
z Polski wyłania powołana przez Komitet Organizacyjny Konkursu Komisja Artystyczna (Jury) za:
¯dobór repertuaru (tekstu i muzyki) dostosowany do wieku i możliwości wykonawczych uczestników,
¯ umiejętności wokalne,
¯wartości wychowawcze,
¯autorski tekst prezentowanej piosenki.
2.      Komisja Artystyczna (Jury) wyłania zwycięzców I etapu na podstawie nadesłanych nagrań na płytach CD i zgromadzonych punktów.
Dotyczy wszystkich wykonawców:
1.          Zwycięzców poszczególnych kategorii w finale Konkursu wyłania Komisja Artystyczna (Jury) powołana przez Komitet Organizacyjny Konkursu.
2.    Komisja Artystyczna (Jury) wyłania zwycięzców finałowego etapu Konkursu na podstawie zgromadzonych punktów za:
¯dobór repertuaru (tekstu i muzyki) dostosowany do wieku i możliwości wykonawczych uczestników,
¯ umiejętności wokalne,
¯wartości wychowawcze,
¯autorski tekst prezentowanej piosenki,
¯ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: ruch sceniczny, oddanie klimatu piosenki.
§7
Komisja Artystyczna Konkursu (Jury) ma prawo nie przyznawać nagród w danej kategorii, w przypadku, gdy poziom prezentacji nie będzie spełniał wymogów regulaminu oraz kryteriów ustalonych przez organizatora.
§8
Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Komitet Organizacyjny w porozumieniu
z Komisją Artystyczną Konkursu (Jury).
RAMOWY PROGRAM
POBYTU W KALISZU ORAZ UDZIAŁU UCZNIÓW
Z MIAST PARTNERSKICH KALISZA
W VII KALISKIM KONKURSIE PIOSENKI

DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ

O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KALISZA

Pierwszy dzień 
 1. Przyjazd, powitanie i zakwaterowanie w hotelu uczestników z miast partnerskich
  (4 uczestników konkursu i 1 opiekun z każdego miasta).
 2. Kolacja.
 3. Spotkanie z przedstawicielami Szkoły Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza
  w Kaliszu. Przedstawienie szczegółowego planu pobytu.
Drugi dzień
 1. Śniadanie.
 2. Spotkanie z przedstawicielami Szkoły Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza
  w Kaliszu.
 3. Wyjście do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
 4. Udział wykonawców w VII Kaliskim Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza.
 5. Obiad.
 6. Udział w obchodach miasta Kalisza według programu imprez.
 7. Kolacja.
Trzeci dzień
 1. Śniadanie.
 2. Spotkanie z przedstawicielami Szkoły Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza
  w Kaliszu.
 3. Zwiedzanie miasta i okolic.
 4. Obiad.
 5. Udział w obchodach Święta Miasta Kalisza. według programu imprez.
 6. Kolacja.
Czwarty dzień
1. Śniadanie.
2. Pożegnanie uczestników przez dyrekcję i przedstawicieli szkoły.

karta zgłoszenia dla uczestników z miast partnerskich

karta zgłoszenia z Polski


POWRÓT